Kaupungin henkilöstön sitouttaminen ja tiedonsaanti

Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, läsnä olevat virkamiehet sekä kunnioitettu lehteriyleisö.

Kun valtuustoryh­mällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista, käytän tilaisuutta hyväksi heti näin valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa.

Valtuustoaloite koskettaa kaupunkimme henkilöstön yhä parempaa sitouttamista ja tiedonsaannin lisäämistä yhteisten asioitten hoitamiseen sekä tuntemusta siihen että teemme töitä yhteisen hyvän puolesta. Kaikki tiedämme kuinka tärkeä voimavara arvostettu henkilöstömme on ja mitä vaikuttaa avoin ilmapiiri hyvän tuloksen tekoon.

Alkavan toimintavuoden tavoitteiden tiedostaminen koko henkilöstölle läpivalaisuna on ensiarvoisen tärkeä toimenpide. Tämä korostuu nyt kuntarakenteen muutosten koskettaessa päätöksentekoa ja myös sitä kautta vahvasti henkilöstöä.

Aloitteen tekijällä ei ole tarkkaa tietoa miten henkilöstön informointi on toteutettu alkavan vuoden toiminnasta. Onko järjestetty yhteisiä tilaisuuksia vai onko henkilöstö saanut tietoa vain itse hakemalla sitä eri tietojärjestelmien tai keskustelujen kautta?

Tällä aloitteella esitämme, että toiminta kyseisen asian suhteen voisi olla seuraavanlainen:

Vuosittain tammikuun aikana kaksi samansisältöistä yhteistä tilaisuutta henkilöstölle kestoltaan 1,5–2 tuntia.

Tilaisuuden avauksena kaupunginjohtaja
 ja palvelukeskusten johtajat esittäisivät tiivistelmän oman sektorinsa toiminnasta
. Lopuksi kysymykset henkilöstöltä, keskustelu ja kahvit. Tervetulleita olisivat myös kaupungin luottamustehtävissä toimivat.

Nyt, kun alkanut vuosi on jo kääntynyt tammikuun loppupuolelle voi tämän aloitteen esityksen toteuttaa tänä vuonna helmikuun aikana. Edellyttäen, että aloite aiheuttaa toimenpiteitä, joita toki toivomme sen tekijänä. 

21.1.2013

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa