Anssi Joutsenlahden valtuustopuhe Laurin koulun puolesta

Kankaanpään kaupunginvaltuusto lakkautti 12.9.2016 Laurin kyläkoulun tylyin lukemin 24-11. Ohessa pitämäni asiapitoinen puolustuspuhe koulun jatkamisesta:

Täällä valtuustossa näyttää olevan paljon urheiluihmisiä ja uimahallin käyttäjiä ja puolustajia, niin kuin edellisen asian käsittelyn puheista kävi ilmi, mutta siltikin äänestettiin kumoon lisäuima-altaan rakentaminen suunniteltavan kokoremontin yhteydessä.

Samoin kyläkoulujen puolustajia oli runsaasti kaupunginhallituksessa, kun käsiteltiin Laurin koulu lakkauttamista, mutta silti lakkautuspäätöstä vastaan äänesti vain kaksi jäsentä.

Tuntuu todella ihmeelliseltä, että tässä Laurin koulun lopettamisinnossa täytyy toimia näin nopealla aikataululla. Jokaisessa asian käsittelyvaiheessa on muistettu toistaa että päätös toteutettavista toimenpiteistä täytyy tehdä vuoden 2016 aikana. Näin tosin terveystarkastajakin on sanonut, että päätös korjaustoimenpiteistä on tehtävä v. 2016 aikana.

Kuitenkin meillä on voimassa sopimus koulujen säilyttämisestä niin kauan kuin oppilasraja 25 täyttyy ja näin Laurin koulun osalta käy nyt syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Ennen sitä emme siis lakkautuspäätöstä voi tehdä. Lisäksi lukuvuodelle 2017-18 on Laurin vanhampainneuvoston viimeisen selvityksen mukaan tulossa 23 ja seuraavalle lukuvuodella taas 25 oppilasta.

Ja kun kyläyhdistys ja vanhempainneuvosto ovat hyvän hallintotavan käytännön mukaisesti pyytäneen varata riittävästi aikaa vaikuttamismahdollisuuksiin ja kun tieto lakkauttamisaikeista tuli esille vasta loppukeväästä tänä vuonna, niin aikaa ei ole ollut käytettävissä riittävästi. Ja kun nyt kyläkunnalla on traivi päällä, lyhyessä ajassa on löytynyt oppilasennusteiden lisäksi jo 9 uutta oppilasta tosin eri vuosille sijoitettuna ja kun edellä mainittujen lisäksi alueelle on muuttanut/ muuttamassa kaksi perhettä sekä tulossa sukupolvenvaihdoksen myötä yksi lapsiperhe ja loppuvuoden aikana odotetaan syntyväksi ainakin kaksi uutta kyläläistä.

Edelleen Ala-Honkajoen kylätoimikunta ja Laurin koulun vanhempaintoimikunta ovat myös suunnitelleet kaavoitettujen tonttien sekä tyhjillään olevien talojen markkinointia niin on aivan liian lyhytnäköistä toimintaa tehdä erityisesti jo tänään, kun ratkaisua voidaan siirtää budjettikokoukseen tai mieluiten ensi kevään jälkeen, jolloin siis vielä on vaadittava 25 oppilasmäärä.

On myös huomioitava terveystarkastajan lausunnossa todetun, että ensisijaisena toimenpiteenä ilmanvaihto on tasapainotettu siten, että korvausilma ei kulkeudu rakenteista ja epätiiviyskohdat on tukittu. Lisäksi kannattaa huomioida, ettei yksikään oppilaista eivätkä nykyiset pidetyt opettajat ole kärsineet väitetyistä sisäilmaongelmista. Jos aiemmin yksi muutenkin koulussa epäviihtynyt toimihenkilö on niin väittänyt niin onko selvitetty, mistä väite johtuu.

Tekisi mieli myös toivoa uutta täysin avointa ja aukotonta mielellään useamman terveystarkastahenkilöstö suorittamaa sisäilmakartoitusta. Ja kaiken lisäksi tarkastus on tehtävä vähintään kaksi kertaa vuodessa eri vuodenaikoina.

Yksi varmasti myös Laurin koulun väkeä tyydyttävä ratkaisu olisi selvittävän ja puolueettoman kuntotarkastuksen jälkeen suoritettava mahdollinen korjaus, jonka kustannukseksi nyt on arvioitu monen vuoden ajalta 520.000 €, (uusimman arvion mukaan noin 300.000 €) joka tuntuu ylimitoitetulta, koska koulun sisätilat näyttävät olevan erinomaisessa kunnossa viimeisen vain 10 vuotta sitten v. 2006 tehdyn remontin jäljiltä eikä vanhempainyhdistys ja kylätoimikunta ole saaneet myöskään vastausta pyyntöönsä saada remontin arkistoituja asiakirjoja nähtäväkseen, jotta voitaisiin todeta, missä remontti on mennyt vikaan.

Lisäksi kyläläiset ovat valmiita talkootoimiin remontinkin yhteydessä, ja siitä vakuutena ovat hyvät näytöt monista aikaisemmista talkootöistä. Ja onhan joka tapauksessa ajateltava myös koulurakennuksen, olkoon se sitten mikä tahansa ja silloinkin rakennuksen on oltava kunnossa. Myös pitäisi selvittää samalla suunnalla olevan Kyynärjärven sisäilmatila ja koulun remontit, jotka myös ovat ulkokaton ja täysremontin osalta tulossa ja silloin on saatava tarvittavat oppilaiden väistötilat, johon Laurin koulu lähikouluna tarjoaisi ainakin oman osaratkaisunsa.

Ja summa summarum: vaikka kustannusvertailuissa näissäkin asiapapereissa tähdennetään suurempien yksiköiden edullisimpia kustannuksia oppilasta kohden, on myös huomioitava lastenkin etu, sillä juuri heitähän varten kouluja pidämme ja suuren koulun sijasta pienempi kyläkoulu on turvallinen ja yksilöllisyyden huomioiva, monesti pienelle lapselle erinomaisen hyvä ratkaisu.”

Kirjoitettu 14.9.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa